miercuri , mai 31 2023
Asociatia Patronala Costinesti

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a reglementat cazările de tip Airbnb

Ce trebuie să faci dacă vrei să închiriezi un apartament pentru turiști

Închirierea în scop turistic a unei locuințe, oricare ar fi modalitatea prin care se face asta (în mod direct sau printr-o platformă dedicată) se poate face, conform legii, doar respectând anumite reguli privind autorizarea. Mai nou, ea poate fi cerută și de persoanele fizice obișnuite, nu doar de firme ori PFA-uri.

Pentru a închiria un apartament în scop turistic, până să ajungem la declararea veniturilor, care este obligatorie, este necesară obținerea unui certificat de clasificare. Până de curând, certificatul putea fi obținut doar de către cei înregistrați ca operatori economici, pentru că Ordinul Autorității Naționale pentru Turism (ANAT) nr. 65/2013 nu cuprindea, în definiția operatorului economic, și persoanele fizice obișnuite. Acum, pentru că ordinul a fost modificat prin publicarea în Monitorul Oficial, pe 1 martie, a Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 510/2022, certificatul poate fi cerut și de persoanele fizice obișnuite, fără să fie necesară înființarea unui PFA, II sau firme, așa cum confirmaseră anul trecut pentru redacția noastră reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (care au invocat în acest sens cadrul legal al HG nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism și Ordinul ANAT nr. 65/2013).

În conformitate cu prevederile art. 28 al OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, “în scopul protecției turiștilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor și a pachetelor de servicii turistice, precum și crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenții economici din turism autorizați de Ministerul Turismului, posesori de licențe în turism sau de certificat de clasificare, după caz.”

Așadar, obținerea prealabilă a certificatului de clasificare reprezintă o condiție necesară pentru a putea închiria legal o locuință în scop turistic.

 1. Închirierea locuinței în scop turistic ca persoană fizică obișnuită

Conform ordinului publicat pe 1 martie în Monitorul Oficial, pentru a obține certificatul de clasificare persoanele fizice proprietare „de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale” depun la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarele documente:

 1. a) cererea standardizată pentru obținerea certificatului de clasificare de către operatorii economici persoane fizice;
  b) fișa standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri (dacă e cameră cu un loc, două, trei sau patru, garsonieră, apartament, duplex ș.a.m.d.);
  c) copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante, proprietară a structurii de primire turistică;
  d) acordul asociației de locatari/proprietari sau acordul proprietarilor cu care operatorul economic persoană fizică are pereți comuni, pe plan orizontal și vertical, din care să rezulte
  activitățile ce urmează a fi desfășurate în structura de primire turistică respectivă;
  e) documentul din care să rezulte dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistică precum și adresa unității respective.
 2. Închirierea locuinței în scop turistic ca PFA, II sau firmă

Deși acordul vecinilor nu este cerut în aceste norme expres, în acest caz, pentru a închiria efectiv apartamentul, acesta trebuie depus obligatoriu pentru înregistrarea la Fisc în scopul depunerii ulterioare a documentației pentru a obține certificatul de clasificare.

Astfel, certificatul de clasificare se solicită, conform OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, de către operatorii economici, prin depunerea documentației necesare pentru eliberarea acestuia, la instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, instituție abilitată să desfășoare activități de autorizare în domeniul turismului, documentație care include următoarele:

 • certificatul de înregistrare fiscală;
 • cererea standardizată, conform modelului din normele metodologice;
 • certificatul constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă;
 • fișa standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform normelor metodologice, acolo unde situația o impune.

Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, verifică, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii solicitantului, documentația completă și eliberează solicitantului o autorizație provizorie de funcționare, prin care se atestă că documentația este completă și prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcționa până la data verificării la fața locului a structurii turistice în cauză.

Ulterior, are loc verificarea la fața locului și întocmirea notei de clasificare, în scopul emiterii certificatului de clasificare.

Lipsa certificatului de clasificare poate fi amendată cu până la 50.000 de lei

În conformitate cu HG nr. 1.267/2010, ”Este interzisă funcționarea structurilor de primire turistice fără autorizație provizorie de funcționare, fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spațiilor decât cea stabilită prin anexa certificatului de clasificare.”

“Desfășurarea activității în structuri de primire turistice neclasificate sau neautorizate provizoriu” constituie, potrivit aceluiași HG, contravenție și se sancționează cu amendă de la 40.000 la 50.000 de lei.

În plus, conform HG nr. 1.267/2010, în perioada în care certificatul de clasificare este retras ori expirat sau autorizația provizorie de funcționare și-a încetat valabilitatea, operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul să desfășoare activități turistice în cadrul structurii în cauză sau să încaseze venituri din exploatarea acesteia.

De asemenea, conform OG nr. 58/1998, “[s]tructurile de primire clasificate pentru activitatea de turism nu pot fi folosite pentru alte destinații. Modificarea destinației, parțial sau integral, se poate face numai după confirmarea operării acesteia de către organul care a eliberat certificatul de clasificare.”

About Admin

Check Also

Din 1 aprilie 2022 E-Factura devine OBLIGATORIU pentru firmele care activeaza in domeniul turistic

Din 1 aprilie 2022 E-Factura devine OBLIGATORIU pentru firmele care activeaza in domeniul turistic

Un aspect important și un termen pe care operatorii din Ho.Re.Ca trebuie să îl urmărească este …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Nu puteți copia conținutul acestei pagini